Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon Banana man 69
Pokemon Banana man

Language Card : english

Creation Date : 15 June 2014

Pokemon Passport

Name : Banana man

Serie : Black & White

Type : Lighting

Attack 1 : BANANA ATTACK
Flip a coin if it lands on tails he throws a banana at the enemy player if it lands on heads he eats the banana and gets 10 more health.

Attack 2 : BANANA GUNS!!!
He will shot his banana guns at you

Comments : If he gets killed the enemy player gets 1 prize card

Illustrator : YES A PRIZE CARD

Vote for this card

(2 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsBanana KingBanana GrandeDerpy BananaBanana Ramobanana dudebanana dudebanana personSuper BananaBanana-Monsterbanana creeper
Angry Banana | Pink Banana | Crazy Banana | living banana | Mexican banana | THUNDER BANANA | Banana hunter | Banana hunter | Banana Dance | Doom Banana | Sarah Banana | BABY BANANA | BABY BANANA | banana bomber | Banana lover | Mega Banana | im a banana | Banana Minion | banana god | banana god | MGiant Banana EX | Banana Power | Straight banana | banana Asriel | THE DARK BANANA | CRAZY BANANA | Dolphin-Banana | Mr.Banana | my daddy is a banana man | Joel Banana | banana time | banana | BANANA MAN | Banana man | banana | Banana | Banana | Banana Hamster | banana | BANANA EX | Banana Man | im a banana Lv.EX 23, | Banana Man | banana | I'm a Banana | Banana | banana | banana | banana mobile | M Banana-Man EX | Asdfmovie Banana | OP Banana | Banana Bus | Banana bus | Banana | BANANA!!! | I Haz Banana U mad Bro | Banana | Banana | Spencer da banana | Banana Bus | Banana Bus | banana | Togepei banana | Banana Mankey | Banana Kid | Banana Joe | Banana | BANANA | Banana Bus

Comments