Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon Elmo killer
Pokemon Elmo killer

Language Card : english

Creation Date : 29 May 2012

Pokemon Passport

Name : Elmo killer

Serie : HeartGold & SoulSilver

Type : Darkness

Attack 1 : Elmo fucilata
Fucila 30 volte il pokèmon difensore.

Attack 2 : Elmo seghettata
Seghetta il pokèmon difensore con una lama lunga 30 m. e alta 10.

Comments : Elmo killer è for-tis-si-mo!!!!!!!!!

Illustrator : ELLODTYK

Vote for this card

(14 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsKiller ElmoKiller ElmoKiller Elmokiller elmoevil elmokiller Elmokiller elmokiller catkiller elmoEVIL ELMO
elmo | Killer elmo | Elmo | killer elmo | killer elmo | KILLER ELMO | Killer Elmo | evil elmo | Killer Elmo | Killer Elmo | ELMO | Killer Elmo | killer elmo | killer barney | killer elmo | killer elmo | Evil Elmo | Evil Elmo | elmo the killer 1 | Killer Elmo | Elmo | killer elmo | Killer Elmo | Killer Elmo | killer elmo | Killer Elmo | killer elmo | evel elmo | Killer Elmo | evil elmo | evil elmo | death elmo | EVIL ELMO | Im gonna kill Elmo EX | VOTE IF YOU WANT ELMO TO LIVE! | killer elmo + friends | Bad Elmo | Elmo the fun red dinosaur | Elmo | Stupid elmo | elmo monster | stalker elmo | Mega Elmo | MEGA ELMO EX | Evil Elmo | Mega Elmo GX | Elmo | Elmo | Elmo | Elmo | Elmo!!!!! | Elmo on the moon | Elmo | Elmo | elmo | Elmo | Elmo on the moon! | Elmo | Elmo | omega elmo | ELMO | EVIL ELMO | Elmo ex 515151 | Creepy Elmo Lv.X | Elmo | cool elmo | Elmo y Oscar | Elmo Bieber | Chicken Elmo | evil (ice) elmo 9

Comments