Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon Gavin s Typhlosion
Pokemon Gavin`s Typhlosion

Language Card : english

Creation Date : 13 September 2014

Pokemon Passport

Name : Gavin`s Typhlosion

Serie : HeartGold & SoulSilver - Pokémon Prime

Type : Fire

Attack 1 : Blue Burn
This Pokemon can retreat for free.

Attack 2 : Fire Blast

Comments : ...........................I_I

Illustrator : Gavin

Vote for this card

(2 votes)



View the gallery | Create my own card




Related cardsGavinNACID GAVINGavin DestroyerGavinGavin Lv. Xgavingavin EXGavinGavinGavin.W
gavin | gavin | Gavin | Gavin | Gavin | Typhlosion | Gavin Brenneman | Derpymon Gavin Childers | Gavin | Gavin | Gavin | KYLE | gavin | Gavin | Gavin | gavin | Gavin | gavin tv | thomas and gavin | Who's Gavin?加加 | Gavin Trainer | Gavin | Ian & Gavin EX | gavin | Gavin | gavin | Gavin | Gavin's B-Day | Gavin X | Gavin | Gavin | gavin | Gavin | gavin | gavin | Gavin | Gavin | Gavin | Gavin Pet | Gavin | gavin | Gavin | Gavin | Gavin | Gavin | Ark Giganotosaurus | Gavin | Gavin | Monkey | Gavin | Gavin Cox | Panda | Rob Cox | Gavin | Gavin | Gavin | Gavin | Gavin | gavin | Gavin | Gavin | Gavin | Gavin | Gavin Man | Gavin | Gavin | Gavin | Gavin's Vulpix | Gavin | gavin

Comments