Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon Iron Armor Steve 2
Pokemon Iron Armor Steve

Language Card : english

Creation Date : 21 June 2014

Pokemon Passport

Name : Iron Armor Steve

Serie : Black & White - Pokémon Stage 1

Type : Metal

Attack 1 : Iron Sword

Attack 2 : Diamond Mining
Put Diamond Armor Steve on Iron Armor Steve

Comments : The Player of Minecraft, in Iron Armor.

Illustrator : Google Chrome :P

Vote for this card

(5 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsSteve in IronIron ArmorSteve in ironIron SteveSteve the guySteve (IronSteveSteveSTEVESTEVE EX
STEVE EX | steve in iron armor | iron and gold armor steve | armor steve | diamond armor steve | iron armor guy | Steve | Iron Golem | Iron Steve | iron steve | iron steve | Iron Cat | Iron Man MK III | IronWarrior599 | iron armor man | Diamond armor Steve | Diamond armor Steve | Iron-Equipped Steve | steve | Steve X | Steve | Steve | Steve | Steve | Steve | steve | Steve | Steve | Steve | steve | steve | Steve | Steve | Steve | Iron Steve | steve | dimond armor steve | Steve | Diamond Steve | Steve | Armor | Steve | Steve | Steve | Steve | emarald steve | steve | Steve | Steve | Steve | op steve | Steve | Steve (Leather Armor) | steve | Lego Steve | Steve | Diamond Steve | Steve | Steve Lvl X | Steve | Steve | steve with armor | Steve | Steve | Steve | steve | Diamond Steve | diamond armor steve | steve | Steve

Comments