Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon M Omega Groudon
Pokemon M Omega Groudon

Language Card : english

Creation Date : 27 September 2014

Pokemon Passport

Name : M Omega Groudon

Serie : Black & White - Pokémon Stage 2

Type : Fire

Attack 1 : Poder do Rubi
Acresenta 100ps na vida de M Omega Groudon e causa 40 danos em cada pokemon do banco de seu oponente

Attack 2 : Erupção Vulcânica

Comments : pokemon lendário

Illustrator : Giancarlo Gallego

Vote for this card

(3 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsOmega GroudonOmega GroudonOmega GroudonOmega GroudonOmega Groudonomega groudonPROTO GroudonOmega GroudonGroudonGroudon
Groudon | shy omega Groudon | Omega Groudon | omega groudon | Primal groudon | M groudon | Groudon 0 | Omega Groudon | omega groudon | Groudon | Primal Groudon | Groudon (Primal) | Primal Groudon X | Omega Groudon EX | groudon | Groudon | Omega Groudon | Groudon/Kyorgre | Primal Groudon | Primal Groudon | Primal Groudon | Primal Groudon | Primal groudon | Primal Groudon EX | Primal Groudon | kiogre groudon | Mega Groudon | Ultimate Groudon | Omega Groudon | Primal Groudon | Groudon kyogre | Omega Zekrom 2 | Raichu Omega | Zecrom Omega | thunderstorm omega | OMEGA Deoxys | OMEGA Alloy | Omega Dark Kitty | Omega Groudon | Omega Dynomite | Raichousa OMEGA | Omega Arceus | Omega Weapon | omega samuel | Vylon omega | omega snivy lv ex | Omega Flowey | Omega Charizard | Omega Spencer | omega Flowey | Suprem Groudon | Omega Groudon | Primal Groudon | Primal groudon | Primal Groudon | primal groudon EX | PRIMAL groudon | omega primal groudon | Omega | omega leonias | Omega Man | Omega | Omega Arceus | OMEGA | Omega dark lugia | M Dragon ball army EX | Mega Shaun Reisen | Pikachu LV Z | Arceus omega form lv.ex | super saiyan5 gogeta

Comments