Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon Mega Blastoise EX 78
Pokemon Mega Blastoise EX

Language Card : english

Creation Date : 13 November 2019

Pokemon Passport

Name : Mega Blastoise EX

Serie : Diamond & Pearl - Pokémon LV.X

Type : Water

Attack 1 : Hybrid Blastoise
Flip a coin. If heads, morph into Hybrid Blastoise.

Attack 2 : Summon Ally
Flip a coin. If tails, summon Mega Charizard EX and combine to equal Mega Blastzard GX.

Vote for this card

(3 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsMega BlastoiseMega BlastoiseMega BlastoiseMega BlastoiseMega GunMEGA Blastoisemega blastoiseMega BlastoiseMega BlastoiseMega Blastoise
mega blastoise x | Blastoise gx | Mega blastoise | Mega Blastoise | Mega Blastoise | Mega Blastoise | M Blastoise | Mega blastoise | Dark M M Blastoise | @Mega.Blastoise | Mega-Blastoise | Mega Blastoise EX | Mega blastoise EX | Mega Blastoise | Mega Blastoise EX | Mega blastoise | M Blastoise | mega blastoise | blastoise | Mega Blastoise | Mega Blastoise | Mega Blastoise | Mega Blastoise | Mega Blastoise | Mega Blastoise ex | MEGA blastoise | Mega blastoise | M Blastoise EX | Mega Blastoise | mega blastoise EX | mega blastoise | Mega-Blastoise | Blastoise | BLASTOISE DESTROYER | XY | Mega Blastoise | Blastoise | Mega blastoise | Mega Blastoise | mega blastoise | M Blastoise Ex | M Blastoise | M blastoise EX | M Blastoise EX | cheesy | Mega Blastoise | Mega Blastoise | MEGA Blastoise | Mega Blastoise | Mega blastoise | mega blastoise X | Mega Blastoise Ex | Mega Blastoise | mega blastoise | mega blastoise | Mega blastoise EX | Mega Blastoise EX | Mega Blastoise EX | Mega Blastoise | Mega Blastoise | Mega Blastoise | Blastoise | mega blastoise | mega blastoise | Blastoise | Blastoise | Blastoise | Mega Blastoise | mega Blastoise EX | m blastoise

Comments