Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon Mega Fazzbear EX
Pokemon Mega Fazzbear EX

Language Card : english

Creation Date : 18 February 2015

Pokemon Passport

Name : Mega Fazzbear EX

Serie : Black & White - Pokémon Stage 2

Type : Metal

Attack 1 : Jumpscare
The Defending Pokemon is now asleep for 2 turns.

Attack 2 : Screams
The Defending Pokemon gets 40 HP taken away every turn for 5 turns

Vote for this card

(3 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsfreddy fazzbearFreddy Fazzbearfreddy fazzbearFreddy fazzbearFreddy FazzbearFreddy Fazzbearfreddy fazzbearFreddy Fazzbearfreddy fazzbearFreddy fazzbear
Freddy Fazzbear | Freddy Fazzbear | freddy fazzbear | freddy fazzbear | Freddy Fazzbear | freddy fazzbear | Freddy fazzbear | Freddy Fazzbear | Freddy Fazzbear | Freddy Fazzbear | Witherd Fazzbear | M freddy fazzbear EX | Freddy fazzbear | Freddy Fazzbear | freedy fazzbear | Freddy fazzbear | Freddy fazzbear | Freddy fazzbear | Freddy Fazzbear | mega mega mega luca | Mega Mario | mega mega luca | mega chardzard????? | Mega Mega lucario EX | (Mega Mewtwo) (Mega Mew)Y | Super mega mewtwo | benny | The Mega Kirby TeamEX | Lucky GX | MEGA Charazard X60000 | Mega Mario | Nate's Mega Tyranitar | Mega Charizard Y | Mega Lucario | Mega Bill Cipher EX | Berpy Mega Phorm | Mega Luis Nino | mega mario 9999999999 | Mega Pialga | mega zekrom 15454545 | Mega Palkia | Mega Dark Pikachu | Mega Blaziken | Mega Sceptile | Mega Venasaur | Mega Lucario | Mega Lugia | Mega Kanto Trio | Mega Lucario | Mega Surperior | Mega Samurrott | Mega garchomp | Mega garchomp | Mega Arceus Lv. 1000 | Mega Groudon | Mega Blastoise | Mega Blastoise | mega yveltal | Mega Charizard | Mega Gardevoir | mega charzard y | Mega MBlastoise EX 8 | Mega Victini | mega dialga | mega groudon | Mega Blaziken | mega mewtwo EX 22222 | Creepy Hands EX | mega charizard z | Mega Tyranitar EX

Comments