Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon Mega Jackachu
Pokemon Mega Jackachu

Language Card : english

Creation Date : 14 November 2015

Pokemon Passport

Name : Mega Jackachu

Serie : Black & White - Pokémon Stage 2

Type : Water

Attack 1 : Silly Face
Flip a coin. If heads, opponent receives extra 400 damage

Attack 2 : Tsunami
Flip a coin. If heads, the opponent dies instantly

Vote for this card

(3 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsJackachujackachujackachuJackachuJackachuJackachujackachuJackachuJackachujackachu
Jackachu | Jackachu Mario III | jackachu | Jackachu | Jackachu | Jackachu | jackachu | mega mega mega luca | Mega Mario | mega mega luca | mega chardzard????? | Mega Mega lucario EX | (Mega Mewtwo) (Mega Mew)Y | Super mega mewtwo | benny | The Mega Kirby TeamEX | Lucky GX | MEGA Charazard X60000 | Mega Mario | Nate's Mega Tyranitar | Mega Charizard Y | Mega Lucario | Mega Bill Cipher EX | Berpy Mega Phorm | Mega Luis Nino | mega mario 9999999999 | Mega Pialga | mega zekrom 15454545 | Mega Palkia | Mega Dark Pikachu | Mega Blaziken | Mega Sceptile | Mega Venasaur | Mega Lucario | Mega Lugia | Mega Kanto Trio | Mega Lucario | Mega Surperior | Mega Samurrott | Mega garchomp | Mega garchomp | Mega Arceus Lv. 1000 | Mega Groudon | Mega Blastoise | Mega Blastoise | mega yveltal | Mega Charizard | Mega Gardevoir | mega charzard y | Mega MBlastoise EX 8 | Mega Victini | mega dialga | mega groudon | Mega Blaziken | mega mewtwo EX 22222 | Creepy Hands EX | mega charizard z | Mega Tyranitar EX | Swampert (Mega) | Mega Pikachu Night Ex | mega cool yoshi | Mega giratina | mega gyarados | Mega pikachu | Mega Charizard EX | mega team | mega ender-dragon EX | SHARKS | mega charizard | Mega Pikachu Ex

Comments