Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon Mega Rampardos
Pokemon Mega Rampardos

Language Card : english

Creation Date : 6 January 2014

Pokemon Passport

Name : Mega Rampardos

Serie : Black & White - Pokémon Stage 2

Type : Metal

Attack 1 : Trapanoappuntito

Attack 2 : Colpodolorodoso
L'attacco si moltiplica per tutte le volte che è stato attaccato.

Comments : Mega Rampardos è la Mega Evoluzione di Rampardos attraverso la Rampardosite.

Vote for this card

(4 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsMega RampardosMega RampardosRampardosMega RampardosRampardosRampardosrampardosRampardosRampardosRampardos
Rampardos | Rampardos | Rampardos | shiny rampardos | Rampardos | Rampardos/Basidoon | Rampardos LV. 100 | rampardos | rampardos lv.X | Rampardos | Rampardos PIN | Rampardos | Rampardos EX | Rampardos | Rampardos | M rampardos | Rampardos | Rampardos | Roxanne's Rampardos | Rampardos | rampardos 687999981 | rampardos | Rampardos | Rampardos | Ami's Rampardos | Rampardos | Mulcar Rampardos | Rampardos 63, | M Rampardos | dark rampardos | Alpha Rampardos | mega mega mega luca | Mega Mario | mega mega luca | mega MEGA PtArAdAcTeL | mega chardzard????? | Mega Mega lucario EX | (Mega Mewtwo) (Mega Mew)Y | Super mega mewtwo | benny | The Mega Kirby TeamEX | Lucky GX | Mega pikachu | MEGA Charazard X60000 | Mega Mario | Nate's Mega Tyranitar | Mega Charizard Y | Mega Lucario | Mega Bill Cipher EX | Berpy Mega Phorm | Mega Luis Nino | (tag team)mega charzard y mega | mega mario 9999999999 | Mega Pialga | mega zekrom 15454545 | Mega Palkia | Mega Dark Pikachu | Mega Blaziken | Mega Sceptile | Mega Venasaur | Mega Lucario | Mega Lugia | Mega Kanto Trio | Mega Lucario | Mega Surperior | Mega Samurrott | Mega garchomp | Mega garchomp | Mega Arceus Lv. 1000 | Mega Groudon

Comments