Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon Ninga Monkey ex 1
Pokemon Ninga Monkey ex              1

Language Card : english

Creation Date : 2 October 2010

Pokemon Passport

Name : Ninga Monkey ex 1

- Pokémon Stage 2

Type : Colorless

Attack 1 : Confusing Ninga Attack
Flip a coin. If heads the defending pokemon is now confused. Flip coins between turns if you keep geting heads the defending pokemon is still confused if you get tails the defending pokemon is not confused. This attack does 40 damage. Flip a coin. If heads, this attack does 40 plus 30 more damage.

Attack 2 :

Vote for this card

(5 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsninga catNinga Monkeypower rangerme a ningaM Ninga Piratesonic ningaHyper ningaNinga smileNinga KirbyNinga sponge
greniga | lighting ninga | ninga cat | bat man lv x | NInga Elmo | ninga | Ninga goset | ninga kirby | Ninga Squirrel | irshads EVIL MONKEY !!!!!!!!!! -_-" | toon monkey | Monkey Warrior | psychic monkey | Black monkey | monkey monster | Death Monkey | EPIC MONKEY | MAGIC MONKEY | monkey man | mad monkey | Monkey | monkey monkey monkey | Mr.Monkey | Evil Monkey | Stupid Monkey | Dragon Slayer Monkey | monkey man | Diddy Kong | Shiny Spider monkey | Monkey Quest Battle | Awesome Squirrel monkey | Monkey Wizard lord | Mega Fire Monkey | monkey GX 1000000 | Albion Monkey | Sock Monkey | Monkey King | monkey fire | make u up monkey | Save the orangutans | ninja monkey | BTD5 | Evil Monkey | Monkey | Super Monkey 500, | Spongebob Monkey | curious george | Super Monkey | Crazy Monkey | Baby Monkey | Monk The Monkey | Funky Monkey | mega monkey | Super Monkey | Happy monkey | Squirrel monkey | THE MONKEY LOVER | M Swag Monkey | Bulgarian Monkey | monkeysaif | Legendary Monkey | Mrs. Monkey | Super Monkey | Ninja Monkey | Mister Monkey | Mii Monkey Squad | Mega Minion | super monkey | Creepy Monkey | Dart Monkey

Comments