Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon Primal Dialga 259
Pokemon Primal Dialga

Language Card : english

Creation Date : 27 October 2012

Pokemon Passport

Name : Primal Dialga

Serie : Diamond & Pearl - Pokémon Stage 1

Type : Water

Attack 1 : Primal Ancient Power

Attack 2 : Primal Roar of Time

Illustrator : Aaron Thomas Grubb

Vote for this card

(19 votes)View the gallery | Create my own card


Related cards

Primal DialgaPrimal DialgaPrimal DialgaPrimal DialgaPrimal DialgaPrimal DialgaPrimal DialgaPrimal DialgaPrimal Dialga
Comments