Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon Princess Je
Pokemon Princess Je'

Language Card : english

Creation Date : 31 December 2013

Pokemon Passport

Name : Princess Je'

Serie : Diamond & Pearl - Pokémon Stage 2

Type : Psychic

Attack 1 : Act as a Girl
Kakaunti man ang damage nito, Mastustun ang kalaban sa loob ng 10 hrs. dahil malalason ni Princess Je' ang isip mo.

Attack 2 : Princess' BuWrath
Mas-bongga pa daw ang suot niya kaysa kay Maria Mercedes kaya madali ka niyang malilinlang at titira-tirahin gamit ang deadly cloth ng kanyang dress.

Vote for this card

(2 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsPrincessPrincessCure PrincessCure PrincessFinn andPrincessNicole ThePrincess BarbiePrincess ImenPrincess
breakfast princess | princess twilight sparkle | Princess Twilight Sparkle | Princess Twilight | Princess Reyah | Princess Mulan of China | Princess Platinum | Princess Twilight | Princess Pikachu | Princess Alesia | princess Fluffle Puff | Princess Luna | Princess Daisy | Princess Twilight | Princess Fluffy | Princess twilight | Princess Gacrux | Princess Peach | princess rosalina | princess luna. | Princess Celestia | Princess vanellope | Princess Celestia | Princess Celestia | princess derpy | Princess | Princess Celestia | Princess Luna | princesunikitty | princess jaycee | princess caylee | Princess's | Princess Bubblegum | Princess Bubblegum | princess chu | M Princess | Flawless princess | princess leia | Pink princess | Princess Gru | Princess Scootaloo | Finn and Lunarmoon | Pretty princess Jiji | False Princess Zelda | Princess Cadence snoring | Princess Celestia | princess! | Princess zac | Princess Luna snoring | Princess Cadence in a diaper | Gas mask Princess Twilight | Princess Luna | princess kenny | princess kenny | Princess Rainbow Dash | Link & Princess Ruto | Princess Luna in a diaper | Princess Twilight | Princess | Princess celestia | Princess Penguin | flame princess | Flame Princess | Diapered Chrysalis and Luna | Gas mask Princess Cadence | YOUR MOM | Princess | Pikachu | Fat Princess Daisy | Princess Celestia

Comments