Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon Shrek 401
Pokemon Shrek

Language Card : english

Creation Date : 23 February 2015

Pokemon Passport

Name : Shrek

Serie : Diamond & Pearl - Pokémon LV.X

Type : Grass

Attack 1 : Onion Breathe
Shrek Breathes Heavily at his opponent and makes the opponent knocked out

Attack 2 : Donkey shrek
Shrek Pulls Donkeys out of his ears and throws them at the opponent

Comments : Shrek is love

Illustrator : Shrek

Vote for this card

(3 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsShrekMLG ShrekMLG ShrekMLG SHREKShrekmlg shrekShrekshrekShrekShrek
Shrek | Shrek | Shrek | GOD SHREK | Shrek | Shrek a.k.a Ogre Lord | Shrek is Love&Life | Sherk | OGER LORD SHREK | Shreky Dodododo | shrek awesome | shrek love, shrek life | Shrek Wazowski | Shrek | Shrek | Shreck | Shrek Wazowski 1 | Titan shrek | Shrek wasovski | Hawt shrek | shrek | Hailey !1!1!1 | Shrek | Shrek | Shrek | Shrek | Shrek | Shrek | Shrek | Shrek | Shrek | Shrek | Minion shrek | shrek | shrek | Shrek | shrek | Shrek | Shrek is Love | Shrek | shrek | Shrek | Killer Shrek | Shrek | Spiderman | Shrek | shrek | Shrek The Dank | Shrek it Ralph | Mega-Shrek | Sherk | Purple Shrek | Shrek | Shrek | Shrek | Shrek | Shrek | Shrek | Shrek | Shrek | SHREK | SHREK | Shrek | SHREK | Shrek | Shrek 3 | Shrek | SHREK | Shrek the ultimate | Shrek

Comments