Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon Tyrannosaurus 165
Pokemon Tyrannosaurus

Language Card : english

Creation Date : 13 August 2014

Pokemon Passport

Name : Tyrannosaurus

Serie : Diamond & Pearl - Pokémon LV.X

Type : Lighting

Attack 1 : Cú Đớp Thần Chết
Tuyệt chiêu gây sát thương rất cao.Thường chỉ sử dụng 1 lần vì 2 lần khiến đối phương không còn khả năng chiến đấu.

Attack 2 : Cú Đánh Lerom
Tuy sức mạnh không bằng nhứng 2 cú đánh này vẫn hơn tuyệt chiêu Cú Đớp Thành Chết.

Comments : Tyrannosaurus tiến hóa giai đọan X có lợi thế hơn loài hệ đất yếu đi bởi loài hệ cấy!

Illustrator : Chinhnghia35

Vote for this card

(4 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsTyrannosaurustyrannosaurustyrannosaurusTyrannosaurusTyrannosaurusTyrannosaurusTyrannosaurusTyrannosaurusTyrannosaurusTyrannosaurus
Tyrannosaurus Rex | Tyrannosaurus Rex | Tyrannosaurus rex | Tyrannosaurus Rex | Tyrannosaurus Rex | Tyrannosaurus Rex | Tyrannosaurus Rex | Tyrannosaurus rex | Tyrannosaurus Rex | Tyrannosaurus Rex | Tyrannosaurus | Tyrannosaurus Rex | Tyrannosaurus | Tyrannosaurus Rex | tyrannosaurus rex | Tyrannosaurus Rex | Tyrannosaurus Rex | tyrannosaurus-rex | tyrannosaurus-rex lv.x | Tyrannosaurus | Tyrannosaurus Rex | Tyrannosaurus | Tyrannosaurus Rex | tyrannosaurus rex | Tyrannosaurus Rex | Tyrannosaurus X | Tyrannosaurus Rex | Tyrannosaurus | Tyrannosaurus Alan | Primeval Tyrannosaurus | Tyrannosaurus rex | King Pig VS Yoshi | tyrannosaurus rex | Tyrannosaurus Rex | Tyrannosaurus Rex | Tyrannosaurus Rex | Tyrannosaurus Rex | Tyrannosaurus Rex | Tyrannosaurus-rex | Tyrannosaurus | Tyrannosaurus | tyrannosaurus whale | Tyrannosaurus | Tyrannosaurus Rex | Tyrannosaurus Rex | Tyrannosaurus rex | Tyrannosaurus | Tyrannosaurus | Tyrannosaurus Rex | Tyrannosaurus | Tyrannosaurus Rex | Tyrannosaurus Rex | Tyrannosaurus Rex | Tyrannosaurus | Tyrannosaurus Rex | Tyrannosaurus Rex | Tyrannosaurus Rex | Tyrannosaurus | Tyrannosaurus | Tyrannosaurus Rex | tyrannosaurus rex | tyrannosaurus | Tyrannosaurus | Tyrannosaurus Rex | Tyrannosaurus rex | Tyrannosaurus Rex | Tyrannosaurus Rex | Tyrannosaurus | Tyrannosaurus | Tyrannosaurus rex

Comments