Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon Victini 3254
Pokemon Victini

Language Card : english

Creation Date : 12 October 2014

Pokemon Passport

Name : Victini

Serie : Black & White

Type : Fire

Attack 1 : Lửa Thập Tự
Là chiêu thức Hóa Học có phạm vi xa. Một quả cầu lửa hình chữ thập có nhiệt độ cực lớn thiêu rụi toàn bộ những gì mà nó đi qua.

Attack 2 : Vạn Thân Hỏa Kích
Là chiêu thức Hóa Học có phạm vi gần. Cơ thể tỏa ra nhiệt độ cực lớn lao thẳng vào đối thủ với tốc độ cực cao.

Comments : Khả năng: TRUYỀN SỨC MẠNH

Illustrator : Pokemon Huyền Thoại

Vote for this card

(3 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsvictini andDark VictiniTerrabotVictini LV XVictiniMew & VictiniVictiniVictinivictiniVictini
Victini EX | Victini | Victini | Victini EX | Ultimate Victini | Victini | Shiny Victini | Victini | Victini | Victini | victini | victini | Victini | Victini GX | victini and the black hero | evil victini & victini | Victini want Macaron! | Victini | Victini M | Victini | victini | Victini ex | V X Y | Victini | M Victini EX | Victini | victini | Victini | victini | Victini | victini | Victini | Victini | victini | Victini | Victini | Victini | victini | Victini | Victini | Fat Victini | Victini | victini | Victini | Victini | victini | Victini | Victini | victini | Victini | victini LV. EX | victini | Victini LV.X | Victini | Victini | Victini | Victini | victini 200, | Victini | Victini | victini | victini | Victini | victini LV.EX | victini | victini | victini | Victini | victini | Victini

Comments