Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon Yo mono
Pokemon Yo mono

Language Card : english

Creation Date : 8 January 2017

Pokemon Passport

Name : Yo mono

Serie : Black & White - Pokémon Stage 2

Type : Darkness

Attack 1 : Boom shadow
Flip a coin.If heads you will only take 1 damage from attacks for 5 turns

Attack 2 : Shadow baker aid
Flip a coin.If heads the Pokemon you are fighting takes 1000 damage

Vote for this card

(2 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsMono MonoMono DiskoMono MalvadoMonoexmake thisMono and sixMonogatito lv. 88pony
Mono | monopoly | Mono | Mono | mono despeinado | Kezza M | MONO KUMA | Mono de pelon | Kono Mono | mono | mono 70 | mono 70 | Mono | EL MONO | The Zach Williamson | mono asqueroso | Mario Balotelli | Darwing | Mono | mono cerebrito | Ralph van Hees | Coach Rhoads | Taintastic | darck moon | Mono Dragon | Zeldzame Mono | Gerald the God | Gran Mono Vegeta | Tio disfrazado de mono | Clyde Vernon cessna | Orange Mono-Tone Chao | mono.cat:winter

Comments