Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon iris 102
Pokemon iris

Language Card : english

Creation Date : 3 March 2013

Pokemon Passport

Name : iris

Serie : Diamond & Pearl - Pokémon LV.X

Type : Darkness

Attack 1 : axew go

Attack 2 : go excadrill

Vote for this card

(8 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsHo-oh irisANGRY IRISIris' DragonitePikachuZero x IrisdragãodragãoGato Arco-irisZero x IrisIris e axew
Iris | Arco-Iris Brilhante | iris?! | Iris And Ash | Iris | iris | Iris | Iris | Iris | Iris | Iris | Iris | Iris | Drillbur | Oreon | Iris | Joepeke | Iris | Iris | IRIS | Iris | Iris | Iris | Iris | Emolga EX | Waluigi | Waluigi | hi iris | Professor iris | Iris | Ho-Oh | Elmoga di Iris | iris's axew | Iris's Axew | Annoying Iris | i heart iris | Manga | Iris And Axew | Iris's Excadrill | Axew di Iris | legendarios | Iris | Iris | Iris's axew | Georgia and Iris | Misty and Iris | Iris | Iris | Axew and Iris | Iris and Axew | Iris & Axew | Hottest iris | UniGélsandra | Iris | Iris | iris | Ash Kissing Iris | unova ash | Iris's Axew | Iris's Axew | Iris's Axew | Iris | Crazed Iris | Iris | iris's axew | Iris's Axew | Iris Milwake Rainbow | Axew | Iris | Iris`s Axew

Comments