Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon leia 32
Pokemon leia

Language Card : english

Creation Date : 27 May 2013

Pokemon Passport

Name : leia

Serie : 1st generation

Type : Fighting

Attack 1 : salto disparo
este ataque es que leia salta y dispara a la vez y mata a cuaquiera que sele aserque

Attack 2 : disparo doble
este ataque es que dispara dos beses y se guntan y asen un disparo mas grande

Illustrator : leia

Vote for this card

(3 votes)View the gallery | Create my own card


Related cards

leiaLeiaprincess leialeialeiaprincess leiaPrincess LeiaPrincess Leialeia
Comments