Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon luigi 1175
Pokemon luigi

Language Card : english

Creation Date : 30 November 2011

Pokemon Passport

Name : luigi

Serie : 1st generation

Type : Grass

Attack 1 : mario and luigi combine
the foe's pokemon is now dead

Attack 2 : green fireball

Vote for this card

(7 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsVote if youBaby LuigiLuigi LV.XLuigiDumb LuigiluigiLuigiLuigiluigiluigi
Luigi | Luigi N°1 | Pika Luigi | Rainbow Mario & Luigi | Lightning Luigi 99999999 | Marios stoopid brother luigi | MLuigi EX 99999999 | baby mario&luigi | Super Luigi Bros | super luigi | mario and luigi | Freaky Luigi Pinata | Baby Luigi | luigi | Smash Luigi | Luigi | mama luigi | shadow luigi | Mama Luigi | Baby mario and luigi | Super Luigi | luigi | Luigi 1 | team dark luigi | fat luigi 3 | Plush luigi | All Luigi Power Ups | Luigi | Luigi | Baby luigi | Baby luigi | Luigi 76 | luigi | Super Luigi | Mario and Luigi | Mario@luigi | Flying Luigi | Mario Kart 8 Luigi | Luigi | Charger Luigi | Rainbow Luigi | Luigi | Luigi | PAWERFUL luigi | Luigi lv.16 | luigi+baby luigi | Vote if LUIGI rocks!99 | Luigi | Vote For Luigi | Galactic Luigi | Luigi | Lego Luigi Lv. X | Luigi | Paper Luigi | Luigi | Luigi lv.X | Luigi | luigi | Luigi | Baby Luigi | weegee vs. luigi | Luigi | Super Luigi | luigi | luigi | Luigi | Luigi | Luigi | Luigitic | Mario and Luigi

Comments