Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon potato boy 2
Pokemon potato boy

Language Card : english

Creation Date : 27 April 2020

Pokemon Passport

Name : potato boy

Serie : Sun & Moon

Type : Darkness

Attack 1 : potato throw
opponent is defeated!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Attack 2 : potato punch
the Defending Pokémon is now Paralyzed.

Illustrator : :l

Vote for this card

(4 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsdarkened potatoPOTATO DOGOPotato WizardPOTATO POWERPOTATO ARMYkawaii potatoPotato fishPotatoThe PotatoKawaii Potato
Potato Hugger | potato | potato lover | Potato Soldier | Potato Army | king potato | the beautiful potato | Potato Knight | Potato | Potato | Potato | POTATO | Potato | potato | POTATO | I lika da potato | Mr.Potato | bob the potato | Jeff the Potato | POTATO | Potato | potato | potato | Potato | potato guy | kaiwai potato | Potato | Potato | Potato | potato | Mr.Potato | Mr.Potato | Potato | Potato | potato | Potato | Potato | potato god | POTATO | Potato | Potato Sans | the strongest poké | angry potato | Potato | potato brian | Potato | potato | POTATO | potato boy | Potato Face | potato frejido(I DONT POTATO) | potato chips 10000000000 | Beefy Burger and Yellow Potato | potato darth mall | Mr. Potato Luigi Head | Epic Ninja Potato | ULTRA POTATO | Mr. And Mrs. Potato Head | Crimson ;3 | mega flamingpotato | senpai potato | Potato Doge | The potato King | Potato Knishes Mouse | Adam the Evil Potato | Potato | Mike | Vega Potato | Potato ninja | potato

Comments