Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon Akiko Uchiha
Pokemon Akiko Uchiha

Language Card : english

Creation Date : 23 June 2011

Pokemon Passport

Name : Akiko Uchiha

Serie : Diamond & Pearl

Type : Fire

Attack 1 : Kunai

Attack 2 : Heal
Gains 20+ HP

Comments : Akiko Uchiha. Daughter of Soeki Uchiha

Illustrator : Naruko Uzumaki

Vote for this card

(5 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsitachi uchihaUchiha ClanObito Uchiharalph uchihaMadara UchihaItachi UchihaMadaraitachi uchihaSasuke Uchihaomoi uchiha
Little Uchiha | zander uchiha | Sasuke Uchiha | Sarada Uchiha | Sausage Uchiha | Sasuke Uchiha | Itachi uchiha | Madara | The uchiha | Sasuke Uchiha | Uchiha itachi | Itachi Uchiha | Itachi Uchiha | Uchiha Sasuke LV.X | Uchiha Sasuke | Sasuke Uchiha | Sasuke Uchiha | Uchiha Sasuke | Sasuke Uchiha | Sasuke uchiha | itachi uchiha | Sasuke Uchiha | Sasuke Uchiha | Itachi Uchiha | Sasuke Uchiha | Sasuke Uchiha | Haruko Uchiha | Isamashii Uchiha | Moriko Uchiha | itachi uchiha | Sasuke Uchiha | Uchiha Pet | Uchiha Sasuke | Itachi Uchiha | Itachi Uchiha | Sasuke Uchiha | Obito Uchiha | Sasuke Uchiha | Itachi Uchiha | Sasuke uchiha | Sasuke Uchiha | Sasuke Uchiha | Itachi Uchiha | Sasuke Uchiha | Sasuke Uchiha | Itachi Uchiha | Sasuke Uchiha | Sasuke Uchiha | Madara Uchiha | Sasuke uchiha | Sasuke Uchiha | Sasuke Uchiha | Uchiha Itachi | sasuke uchiha | Obito Uchiha | Sasuke Uchiha | Itahi uchiha | Sasuke Uchiha | Itachi Uchiha | Sasuke Uchiha | Sasuke Uchiha | itachi uchiha | Madara Uchiha | Itachi Uchiha | Sasuke Uchiha | Sasuke Uchiha (MS) | Sasuke Uchiha | Itachi Uchiha | Uchiha Itachi | Itachi Uchiha

Comments