Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon Haruko Uchiha
Pokemon Haruko Uchiha

Language Card : english

Creation Date : 23 June 2011

Pokemon Passport

Name : Haruko Uchiha

Serie : Diamond & Pearl

Type : Water

Attack 1 : Beats
Opponent is stunned for 2 turns.

Attack 2 : Headphones
Opponent is stunned for 4 turns.

Comments : Haruko Uchiha.

Illustrator : Naruko Uzumaki

Vote for this card

(5 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsHarukoitachi uchihaUchiha ClanObito Uchiharalph uchihaMadara UchihaItachi UchihaMadaraitachi uchihaSasuke Uchiha
omoi uchiha | Little Uchiha | zander uchiha | Sasuke Uchiha | Sarada Uchiha | Sausage Uchiha | Sasuke Uchiha | Itachi uchiha | Madara | The uchiha | Sasuke Uchiha | Uchiha itachi | Itachi Uchiha | Itachi Uchiha | Uchiha Sasuke LV.X | Uchiha Sasuke | Sasuke Uchiha | Sasuke Uchiha | Uchiha Sasuke | Sasuke Uchiha | Sasuke uchiha | itachi uchiha | Sasuke Uchiha | Sasuke Uchiha | Itachi Uchiha | Sasuke Uchiha | Sasuke Uchiha | Isamashii Uchiha | Moriko Uchiha | Akiko Uchiha | itachi uchiha | Sasuke Uchiha | Uchiha Pet | Uchiha Sasuke | Itachi Uchiha | Itachi Uchiha | Sasuke Uchiha | Obito Uchiha | Sasuke Uchiha | Itachi Uchiha | Sasuke uchiha | Sasuke Uchiha | Sasuke Uchiha | Itachi Uchiha | Sasuke Uchiha | Sasuke Uchiha | Itachi Uchiha | Sasuke Uchiha | Sasuke Uchiha | Madara Uchiha | Sasuke uchiha | Sasuke Uchiha | Sasuke Uchiha | Uchiha Itachi | sasuke uchiha | Obito Uchiha | Sasuke Uchiha | Itahi uchiha | Sasuke Uchiha | Itachi Uchiha | Sasuke Uchiha | Sasuke Uchiha | itachi uchiha | Madara Uchiha | Itachi Uchiha | Sasuke Uchiha | Sasuke Uchiha (MS) | Sasuke Uchiha | Itachi Uchiha | Uchiha Itachi

Comments