Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon Dialga XXXXXXXXXXXX
Pokemon Dialga  XXXXXXXXXXXX

Language Card : english

Creation Date : 6 November 2010

Pokemon Passport

Name : Dialga XXXXXXXXXXXX

Type : Darkness

Attack 1 : Metal diamond 99999999

Attack 2 : Roar of time 99999999

Vote for this card

(20 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsXXXXXXXXXXXXXXXMurpheyxxxxxxxxtrollEpic face ULTRAshiny dialgaBaby DialgaDialgayoung dialgadialga lv.ex
palkia and dialga | Hydrofighter Dialga | Ultimate Dialga | Dialga | Dialga Knight | ulti dialga | Primal Dialga | legendery dialga | Dialga pokehuman | XboxSiderman/XbxSider | Dialga 2 | dark dialga | Dialga | Dialga | dialga ,palkia mixed | Dialga | Dialga | Dialga | Dialga | dialga | super dialga | Dialga | Dialga and Palkia fans | bebê palkia e dialga | Palkia & Dialga | dialga and palkia | Dialga & Palkia Lv X | Palkia and Dialga | dialga e palkia | girly dialga and palkia | Palkia & Dialga | comic dialga 5 | Dialga & Palkia | Palkia VS Dialga | Dialga & Palkia | Palkia VS Dialga | Dialga & Palkia | palkia and dialga | dialga | Primary Dialga | Palkia and Dialga | Primal Dialga | jelmer lv. X | palkia vs.dialga | Dark dialga | dark dialga | Dialga and Palkia Fusion | Primal Dialga | Dialga VS a Cat? | Dialga Palkia Giratina | Palkia Dialga Giratina | Palkia Arceus Dialga | Dark Dialga | dialga | dialga | Baby Dialga | baby palkia und dialga | baby palkia und dialga | Palkia,Dialga,Giratina | baby dialga+palkia | Dialga | Dialga | Dialga | Dialga & Palkia | Baby Dialga | Dialga | Dialga | Dialga | DIALGA | dialga

Comments