Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon nikola 30
Pokemon nikola

Language Card : english

Creation Date : 3 October 2013

Pokemon Passport

Name : nikola

Serie : 1st generation - Pokémon Stage 2

Type : Metal

Attack 1 : metal mur

Attack 2 : metal flamme

Vote for this card

(1 vote)View the gallery | Create my own card
Related cardsnikolaNikola TeslaNikola TeslaNikola TeslaNikola Govichnikola teslaNikola TeslaNikola TeslaNikola TeslaPrimal Nikola
Nikola Jorgic | Nikola Stempien | Nikola Tesla | Nikola Tesla | Nikola Tesla | Nikola Tesla | Nikola Tesla | Nikola Tesla | Nikola Tesla

Comments