Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon Elmo s Wrath
Pokemon Elmo's Wrath

Language Card : english

Creation Date : 20 February 2017

Pokemon Passport

Name : Elmo's Wrath

Serie : 1st generation - Pokémon Stage 2

Type : Darkness

Attack 1 : Alex's Revenge
Elmo cAlls alex and alex feed u doritos it make u die

Attack 2 : Elmo's Balls
He throws hes balls out u

Vote for this card

(4 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsElmoEVIL ELMOevil elmoevil elmoevil elmodeath elmoEVIL ELMOIm gonna killVOTE IF YOUFire Elmo
Bad Elmo | Elmo the fun red dinosaur | Elmo killer | Elmo | Stupid elmo | elmo monster | stalker elmo | Mega Elmo | MEGA ELMO EX | Evil Elmo | Mega Elmo GX | Elmo | Elmo | Elmo | Elmo | Elmo!!!!! | Elmo on the moon | Elmo | Elmo | elmo | Elmo | Elmo on the moon! | Elmo | Elmo | omega elmo | ELMO | EVIL ELMO | Elmo ex 515151 | Evil Wrath Quint0706 | cool elmo | Elmo y Oscar | Saswill | Elmo Bieber | Chicken Elmo | evil (ice) elmo 9 | Elmo | ELMO!!!!!!! | Strong Elmo | Elmo Head | Vote if you hate Elmo | Elmo for President 2020 | Elmo | evil elmo | elmo | Elmo Gang | Elmo 7772000, | Purple Elmo | katy and elmo dating | Evil Elmo | Evil Elmo | Matthew | EX Evil Elmo | elmo | Elmo | Da da da da Elmo's world | Evil Elmo | Evil Elmo | potty Elmo | Thanos Elmo | elmo bruh gx | Elmo | super (weird) elmo | Elmo | Killer Elmo | Furless T.M. Elmo | The wrath family | Wolfey | Spyro | Herobrine | Zygarde 100%

Comments