Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon Elmo y Oscar
Pokemon Elmo y Oscar

Language Card : english

Creation Date : 23 January 2012

Pokemon Passport

Name : Elmo y Oscar

Serie : Diamond & Pearl - Pokémon Stage 2

Type : Fire

Attack 1 : ¡Elmo Sabe Donde Vives!
Cuidado , ya que sabe donde vives

Attack 2 : Danos todo el dinero!

Comments : SABE DONDE VIVES

Vote for this card

(5 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsOscar da grouchElmooscarEVIL ELMOoscars gettingLeonardo Dievil elmoOscar Quirosevil elmoevil elmo
death elmo | EVIL ELMO | Im gonna kill Elmo EX | a menace to society | Oscar | oscar | oscar | OSCAR | The Oscar | oscar | Bad Elmo | Elmo the fun red dinosaur | Elmo killer | Elmo | Stupid elmo | elmo monster | stalker elmo | Mega Elmo | MEGA ELMO EX | Evil Elmo | Mega Elmo GX | Elmo | Evil Elmo | Rage Elmo | Elmo | Elmo | Elmo | Elmo!!!!! | Elmo on the moon | Elmo | Elmo | elmo | Elmo | Elmo on the moon! | Elmo | Elmo | omega elmo | ELMO | Elmo | Elmo | Elmo | Elmo ex 515151 | hell elmo | cool elmo | Elmo Bieber | Chicken Elmo | evil (ice) elmo 9 | Elmo | ELMO!!!!!!! | Strong Elmo | Elmo Head | Elmo | evil elmo | elmo | Elmo Gang | Elmo 7772000, | Purple Elmo | katy and elmo dating | Evil Elmo | Evil Elmo | Matthew | EX Evil Elmo | elmo | Elmo | Da da da da Elmo's world | Evil Elmo | Elmo's Wrath | Dark Elmo | Evil Elmo | potty Elmo

Comments