Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon Ninga 145
Pokemon Ninga

Language Card : english

Creation Date : 5 October 2016

Pokemon Passport

Name : Ninga

Serie : 1st generation - Pokémon Stage 1

Type : Fighting

Attack 1 : Kick
Flip a coin if heads do 50 more damage if tails do 40 more damage

Attack 2 : Dazzling punch
Your opponent can not use a move that does damage

Illustrator : Austin

Vote for this card

(0 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsninga catpower rangerme a ningaM Ninga Piratesonic ningaHyper ningaNinga smileNinga Monkey exNinga KirbyNinga sponge
greniga | lighting ninga | ninga cat | bat man lv x | NInga Elmo | ninga | Ninga goset | ninga kirby | Ninga Squirrel | ninga man | ninga | Ninga | omeg as a ninga | ////////ninga//////// | grandma | quagmire | ninga | episo | The Pie Ninga 1 | Ninga Toad | Ninga dog | Ace | Ando | Bor ninga | ace | ninga | ninga | r dizzle G lv --- --- 9999999 | retarded ninga | Neon ninga | kenny | ninga dude | ninga dude | Kung Fu Hamster | NINGA | green ninga | Omega Zekrom | espio | dorj | Ice King | crash | ninga | ninga | Ninga man | non | Spongebob | Thunder | ninga kitty | Ninga | M Ninga EX | Ninga turtle | ninga | Ninga leader | Bushido | CRAZY jeb | CRAZY jeb the cop | NINGA | Charizard | ningachu | Zachary | super NINGA | Samuj ninga | genji | Ninga | Grninga | ninga 2020 | ninga sackboy | ninga lucaio | ninga and fairy | ninga

Comments