Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon ninga 102
Pokemon ninga

Language Card : english

Creation Date : 13 March 2013

Pokemon Passport

Name : ninga

Serie : 1st generation - Pokémon Stage 2

Type : Fire

Attack 1 : THUNDER HIT
it is a powerful move

Attack 2 : FIRE PUNCH
it is a cool move.

Illustrator : he is awesome

Vote for this card

(4 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsninga catpower rangerme a ningaM Ninga Piratesonic ningaHyper ningaNinga smileNinga Monkey exNinga KirbyNinga sponge
greniga | lighting ninga | ninga cat | bat man lv x | NInga Elmo | ninga | Ninga goset | ninga kirby | Ninga Squirrel | ninga man | ninga | Ninga | omeg as a ninga | ////////ninga//////// | grandma | quagmire | ninga | episo | The Pie Ninga 1 | Ninga Toad | Ninga dog | Ace | Ando | Bor ninga | ace | ninga | ninga | r dizzle G lv --- --- 9999999 | retarded ninga | Neon ninga | kenny | ninga dude | ninga dude | Kung Fu Hamster | NINGA | green ninga | Omega Zekrom | espio | dorj | Ice King | crash | ninga | Ninga man | non | Spongebob | Thunder | ninga kitty | Ninga | M Ninga EX | Ninga turtle | ninga | Ninga leader | Bushido | CRAZY jeb | CRAZY jeb the cop | NINGA | Charizard | ningachu | Zachary | super NINGA | Ninga | Samuj ninga | genji | Ninga | Grninga | ninga 2020 | ninga sackboy | ninga lucaio | ninga and fairy | ninga

Comments