Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon ninga lucaio
Pokemon ninga lucaio

Language Card : english

Creation Date : 23 September 2011

Pokemon Passport

Name : ninga lucaio

Serie : Diamond & Pearl

Type : Darkness

Attack 1 : awasome atack
this gives me 10 pulse damige if any tipe dose a close up move

Attack 2 : taze
if used the enemy pokemon is now parilzed

Comments : boy watch out seamen is helping lewis and clark

Illustrator : tyler martinez

Vote for this card

(4 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsninga catpower rangerme a ningaM Ninga Piratesonic ningaHyper ningaNinga smileNinga Monkey exNinga KirbyNinga sponge
greniga | lighting ninga | ninga cat | bat man lv x | NInga Elmo | ninga | Ninga goset | lucaio | lucaio ex | lucaio | Mega Lucaio EX | lucaio | lucaio vs mewtwo | mega lucaio ex | ninga kirby | Ninga Squirrel | Mega Lucaio | ninga man | ninga | Ninga | omeg as a ninga | ////////ninga//////// | grandma | quagmire | ninga | episo | The Pie Ninga 1 | Ninga Toad | Ninga dog | Ace | Ando | Bor ninga | ace | ninga | ninga | r dizzle G lv --- --- 9999999 | retarded ninga | Neon ninga | kenny | ninga dude | ninga dude | Kung Fu Hamster | NINGA | green ninga | Omega Zekrom | espio | dorj | Ice King | crash | ninga | ninga | Ninga man | non | Spongebob | Thunder | ninga kitty | Ninga | M Ninga EX | Ninga turtle | ninga | Ninga leader | Bushido | CRAZY jeb | CRAZY jeb the cop | NINGA | Charizard | ningachu | Zachary | super NINGA | Ninga

Comments