Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon POTATO 658
Pokemon POTATO

Language Card : english

Creation Date : 12 November 2016

Pokemon Passport

Name : POTATO

Serie : Diamond & Pearl - Pokémon LV.X

Type : Grass

Attack 1 : potato power
Potato power makes potato deal 200 damage and heals potato 100 health.

Attack 2 : the killer potato
It just kills.

Vote for this card

(5 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsdarkened potatoPOTATO DOGOPotato WizardPOTATO POWERPOTATO ARMYkawaii potatoPotato fishPotatoThe PotatoKawaii Potato
Potato Hugger | potato | potato lover | Potato Soldier | Potato Army | king potato | the beautiful potato | Potato Knight | Potato | Potato | Potato | POTATO | Potato | potato | POTATO | I lika da potato | Mr.Potato | bob the potato | Jeff the Potato | POTATO | Potato | potato | potato | Potato | potato guy | kaiwai potato | Potato | Potato | Potato | potato | Mr.Potato | Mr.Potato | Potato | Potato | potato | Potato | Potato | potato god | Potato | Potato Sans | the strongest poké | angry potato | Potato | potato brian | Potato | potato | POTATO | potato boy | potato boy | Potato Face | potato frejido(I DONT POTATO) | potato chips 10000000000 | Beefy Burger and Yellow Potato | potato darth mall | Mr. Potato Luigi Head | Epic Ninja Potato | ULTRA POTATO | Mr. And Mrs. Potato Head | Crimson ;3 | mega flamingpotato | senpai potato | Potato Doge | The potato King | Potato Knishes Mouse | Adam the Evil Potato | Potato | Mike | Vega Potato | Potato ninja | potato

Comments