Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon POTATO 658
Pokemon POTATO

Language Card : english

Creation Date : 12 November 2016

Pokemon Passport

Name : POTATO

Serie : Diamond & Pearl - Pokémon LV.X

Type : Grass

Attack 1 : potato power
Potato power makes potato deal 200 damage and heals potato 100 health.

Attack 2 : the killer potato
It just kills.

Vote for this card

(4 votes)View the gallery | Create my own card


Related cards

darkened potatoPOTATO DOGOmexican potatoPOTATO POWERPOTATO ARMYkawaii potatoPotato fishPotatoThe Potato
Comments