Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon Potato Sans
Pokemon Potato Sans

Language Card : english

Creation Date : 27 January 2018

Pokemon Passport

Name : Potato Sans

Serie : XY - Pokémon-EX

Type : Grass

Attack 1 : Potato Blaster
U get hit by a mashed potato beam.

Attack 2 : Big Potato

Vote for this card

(5 votes)View the gallery | Create my own card


Related cards

darkened potatoPOTATO DOGOPOTATO POWERPOTATO ARMYkawaii potatoPotato fishPotatoThe PotatoKawaii Potato
Comments