Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon kaiwai potato
Pokemon kaiwai potato

Language Card : english

Creation Date : 30 April 2015

Pokemon Passport

Name : kaiwai potato

Serie : 1st generation

Type : Grass

Attack 1 : potato
you get unable to attack or do anything

Attack 2 : double potato
you get dead

Illustrator : is potato

Vote for this card

(3 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsdarkened potatoPOTATO DOGOmexican potatoPOTATO POWERPOTATO ARMYkawaii potatoPotato fishPotatoThe PotatoKawaii Potato
Potato Hugger | potato | potato lover | Potato Soldier | Potato Army | king potato | Potato power | King potato | King potato | soviet potato | I need to restart my potato dress | Potato McBob | Potato | Potato | Potato | POTATO | Potato | potato | POTATO | I lika da potato | Mr.Potato | bob the potato | Jeff the Potato | POTATO | Potato | potato | potato | Potato | potato guy | Potato | Potato | Potato | potato | Mr.Potato | Mr.Potato | Potato | Potato | potato | Potato | Potato | potato god | POTATO | Potato | Potato Sans | the strongest poké | angry potato | Potato | potato brian | Potato | potato man | Potato | Potato 999999999999999 | Potato | Potato god | Potato | The Potato God | PotAtO | Potato Face | potato frejido(I DONT POTATO) | potato chips 10000000000 | Beefy Burger and Yellow Potato | potato darth mall | Mr. Potato Luigi Head | Epic Ninja Potato | ULTRA POTATO | Mr. And Mrs. Potato Head | Crimson ;3 | mega flamingpotato | senpai potato | Potato Doge

Comments