Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon Potato 592
Pokemon Potato

Language Card : english

Creation Date : 3 June 2016

Pokemon Passport

Name : Potato

Serie : Diamond & Pearl - Pokémon LV.X

Type : Psychic

Attack 1 : Potato attack
Throws mini potato"s

Attack 2 : Im a Giant Potato!
Turns into a 20 metre tall Potato

Vote for this card

(3 votes)View the gallery | Create my own card


Related cards

darkened potatoPOTATO DOGOPOTATO POWERPOTATO ARMYkawaii potatoPotato fishPotatoThe PotatoKawaii Potato
Comments