Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon king potato 2
Pokemon king potato

Language Card : english

Creation Date : 13 March 2019

Pokemon Passport

Name : king potato

Serie : Black & White

Type : Grass

Attack 1 : potato bomb

Attack 2 : mash potato

Illustrator : thesuperkoolkat

Vote for this card

(1 vote)View the gallery | Create my own card


Related cards

The potato Kingpotato kingPotato KingFat Potato KingPOTATO KINGPotato KingPotato KingKING potatoking potato
Comments