Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon potato brian
Pokemon potato brian

Language Card : english

Creation Date : 7 April 2019

Pokemon Passport

Name : potato brian

Serie : Sun & Moon

Type : Grass

Attack 1 : POTATO!!!!!!!
through a potato at a nuke!

Attack 2 : potato punch
punch with a potato.

Comments : potato

Illustrator : potato jim

Vote for this card

(2 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsBrian MichaelBrian Maydarkened potatoPOTATO DOGOmexican potatoBrianBrianPOTATO POWERPOTATO ARMYkawaii potato
Potato fish | Potato | The Potato Overlord | Kawaii Potato | Potato Hugger | potato | potato lover | Potato Soldier | Potato Army | king potato | Potato power | King potato | King potato | soviet potato | I need to restart my potato dress | Potato McBob | Potato | Potato | Potato | POTATO | Potato | potato | POTATO | I lika da potato | Mr.Potato | bob the potato | Jeff the Potato | POTATO | Potato | potato | potato | Potato | potato guy | kaiwai potato | Potato | Potato | Potato | potato | Mr.Potato | Mr.Potato | Potato | Potato | potato | Potato | Potato | potato god | POTATO | Potato | Potato Sans | the strongest poké | angry potato | Potato | Potato | potato man | Potato | Potato 999999999999999 | Potato | Potato god | Potato | The Potato God | PotAtO | Brian | brian | Potato Face | potato frejido(I DONT POTATO) | Real-life Stewie and Brian | Bad luck brian | Brian Fellow | retarded brian | potato chips 10000000000

Comments