Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon Potato 34
Pokemon Potato

Language Card : english

Creation Date : 27 April 2011

Pokemon Passport

Name : Potato

Serie : Diamond & Pearl

Type : Fighting

Attack 1 : Potato
It is a potato

Attack 2 : Nothing
Chose one pokemon on the field. That pokemon is incinerated.

Comments : Potato!!!

Illustrator : Billy Bob

Vote for this card

(8 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsdarkened potatoPOTATO DOGOPOTATO POWERPOTATO ARMYkawaii potatoPotato fishPotatoThe PotatoKawaii PotatoPotato Hugger
potato | potato lover | Potato Soldier | Potato Army | king potato | Potato | Potato | Potato | POTATO | Potato | potato | POTATO | I lika da potato | Mr.Potato | bob the potato | Jeff the Potato | POTATO | Potato | potato | potato | Potato | potato guy | kaiwai potato | Potato | Potato | Potato | potato | Mr.Potato | Mr.Potato | Potato | Potato | potato | Potato | Potato | potato god | POTATO | Potato | Potato Sans | the strongest poké | angry potato | Potato | potato brian | Potato | Potato Face | potato frejido(I DONT POTATO) | potato chips 10000000000 | Beefy Burger and Yellow Potato | potato darth mall | Mr. Potato Luigi Head | Epic Ninja Potato | ULTRA POTATO | Mr. And Mrs. Potato Head | Crimson ;3 | mega flamingpotato | senpai potato | Potato Doge | The potato King | Potato Knishes Mouse | Potato | Mike | Vega Potato | Potato ninja | potato | Potato Glados | Dark Potato | Potato Mafia | vegeta potato form | Ctrl Alt Potato | Mr potato head | Super Potato

Comments