Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon The villainous potato
Pokemon The villainous potato

Language Card : english

Creation Date : 8 April 2014

Pokemon Passport

Name : The villainous potato

Serie : Diamond & Pearl - Pokémon LV.X

Type : Grass

Attack 1 : Potato hounds

Attack 2 : Eat French fries
Refills health

Vote for this card

(1 vote)View the gallery | Create my own card
Related cardsMaxScardarkened potatoPOTATO DOGOPOTATO POWERPOTATO ARMYkawaii potatoPotato fishPotatoThe Potato
Kawaii Potato | Potato Hugger | potato | potato lover | Potato Soldier | Potato Army | king potato | Evil Jigglypuff | Potato | Potato | Potato | POTATO | Potato | potato | POTATO | I lika da potato | Mr.Potato | bob the potato | Jeff the Potato | POTATO | Potato | potato | potato | Potato | potato guy | kaiwai potato | Potato | Potato | Potato | potato | Mr.Potato | Mr.Potato | Potato | Potato | potato | Potato | Potato | potato god | POTATO | Potato | Potato Sans | the strongest poké | angry potato | Potato | potato brian | Potato | potato | Potato Face | potato frejido(I DONT POTATO) | potato chips 10000000000 | Beefy Burger and Yellow Potato | potato darth mall | Mr. Potato Luigi Head | Epic Ninja Potato | ULTRA POTATO | Mr. And Mrs. Potato Head | Crimson ;3 | mega flamingpotato | senpai potato | Potato Doge | The potato King | Potato Knishes Mouse | Adam the Evil Potato | Potato | Mike | Vega Potato | Potato ninja | potato | Potato Glados | Dark Potato

Comments