Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon Vega Potato
Pokemon Vega Potato

Language Card : english

Creation Date : 2 August 2012

Pokemon Passport

Name : Vega Potato

Serie : 1st generation - Pokémon Stage 1

Type : Colorless

Attack 1 : Potato skin
You may discard one energy attached to Vega in order to reduce any damage done to it by 30, during your opponent's next turn.

Attack 2 : Ferocious lick
Flip a coin, if heads the defending pokémon is now paralyzed.

Illustrator : Jay perkins

Vote for this card

(4 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsTrina VegaDavid Vega Vegadarkened potatoPOTATO DOGOmexican potatoPOTATO POWERPOTATO ARMYkawaii potatoPotato fishPotato
The Potato Overlord | Kawaii Potato | Potato Hugger | potato | potato lover | Potato Soldier | Potato Army | king potato | Potato power | King potato | King potato | soviet potato | Potato | Potato | Potato | POTATO | Potato | potato | POTATO | I lika da potato | Mr.Potato | bob the potato | Jeff the Potato | POTATO | Potato | potato | potato | Potato | potato guy | kaiwai potato | Potato | Potato | Potato | potato | Mr.Potato | Mr.Potato | Potato | Potato | potato | Potato | Potato | potato god | POTATO | Potato | Potato Sans | the strongest poké | angry potato | Potato | potato brian | Potato | potato man | Potato | Potato 999999999999999 | Potato | Potato god | Potato | The Potato God | Potato Face | potato frejido(I DONT POTATO) | potato chips 10000000000 | Beefy Burger and Yellow Potato | vega | potato darth mall | Mr. Potato Luigi Head | Epic Ninja Potato | ULTRA POTATO | Mr. And Mrs. Potato Head | Crimson ;3 | mega flamingpotato | senpai potato

Comments