Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon vegeta potato form
Pokemon vegeta potato form

Language Card : english

Creation Date : 21 December 2013

Pokemon Passport

Name : vegeta potato form

Serie : Black & White - Pokémon Stage 1

Type : Darkness

Attack 1 : potatoness

Attack 2 : potato power

Illustrator : nicholas stein

Vote for this card

(3 votes)View the gallery | Create my own card


Related cards

vegetapotato unarmedVegeta(1stOozaru Vegetavegeta armorZ Form Goku andVegeta New formVegeta (Basedarkened potato
Comments